Op mod en femtedel af Københavns befolkning har en anden etnisk baggrund end dansk. De mange etniske grupper er både en gevinst og en udfordring. Gevinst, fordi byen bliver mere levende og sprælsk. En udfordring, fordi mange etniske minoriteter har store sociale problemer. For mig er løsningen på integrationsopgaven først og fremmest en social indsats.

  • Vi vil blande ejer-, leje- og andelsboliger, så ghettoer undgås.
  • Vi vil bygge flere billige kvalitetsboliger til, så det at flytte fra et ghetto-område bliver en reel mulighed.
  • Vi vil kæmpe for praktikpladser til de mange unge - især fra etniske minoriteter - der på grund af Regeringen og Det Radikale Venstres afskaffelse af skolepraktikken, ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse.
  • Vi vil styrke integration gennem en tidlig indsats i daginstitutioner og folkeskole.

 

 

Boligpolitik

Der er brug for en markant anderledes boligpolitik i København. På www.sfkbh.dk kan du læse vores samlede boligudspil.

Her i valgkampen har jeg foreslået en model der kan skabe beboelsesboliger i nuværende tomme erhvervsejendomme.

Jeg foreslår, at SF i den kommende valgperiode indfører et system hvor der gives en ”skrotpræmie” til ejere af tomt erhvervsbyggeri hvis de vælger at omlægge til beboelsesboliger.

Præmien tænkes indført på følgende måde:
- Der gives støtte pr. kvadratmeter der omdannes til beboelse.
- Der indføres en klausul så byggeriet inden for en årrække ikke kan omlægges til erhverv igen. Dermed vil man undgå at der spekuleres i at skifte mellem de to boligformer.>br> - Der indføres et socialt kriterium så tomme erhvervsejendomme i socialt belastede områder får et større tilskud.
- Skrotpræmien kan ligeledes kun udløses hvis huslejen ligger på et socialt fornuftigt niveau. Hermed vil man kunne sikre at der bliver flere boliger der er til at betale for personer og familier med normale indkomster. For en 100 m2 bolig vil det sige ca. 6000 kr.

I dag skal byggeriet stå tomt i tre år, før kommunerne kan kræve dem ændret til boliger. Det er meningsløst med så ufleksibel en ordning, når boligmangelen er så stor. Derfor er det rimeligt at nedsætte perioden til f.eks. ét eller halvandet år. SF's boligordfører i Folketinget har taget initiativ til en lovændring er kan gøre det muligt.